Met C- Cosmicly wil ik praktische en ervaringsgerichte begeleiding bieden.

Door in connectie te gaan met ons kosmisch kind.

Verbinden vanuit onze oorspronkelijkheid is helend voor heel onze samenleving.

Iets waar elk een van ons en ook onze Aarde zelf naar snakt.

Het kosmisch kind is mijn uitgekozen benaming voor ons creatief innerlijk genie.

Het kosmisch weten dat in elk van ons aanwezig is, dat weten waar ‘nieuwe-tijd’ kinderen directe toegang naar hebben en ons volwassen door opvoeding en levenskeuzes vaak vergeten zijn.

Ik gebruik zowel heel oude methodieken als nieuwe kwantum technieken.

- Astrologische archetypes helpen om ons denken op een gestructureerde en simpele wijze te gebruiken als raster voor het ervaren en experimenteren.

Hierdoor komt er ruimte vrij om onze emotionele intelligentie te laten groeien.

Via ervaringsgerichte oefeningen zoals opstellingen, creativiteit en door in connectie te gaan.

In connectie met de natuur en met elkaar.

Een astrologisch archetype kan je vergelijken met een deur naar je oorspronkelijkheid.

Je hebt maar één oorspronkelijkheid maar verschillende deuren die er toegang tot bieden.

Ik ondersteun jou graag als je jouw keuze maakt welke deur je wanneer neemt.

Ik sta naast jou tijdens dit avontuur. 

Als tolk, als vangnet, als motivator, maar:

-> JIJ DOET HET WERK! <-

- Emotioneel lichaamswerk is de bedding die ruimte maakt om ons kosmisch bewustzijn aan te raken.

We hebben heel wat van ons innerlijke belevingen leren onderdrukken en naar ons onderbewuste verdrongen.

Om aan een conform plaatje te voldoen.

Onze uniekheid en heel wat potentieel talent zit daar vast.

Dit uit zich soms in uitbarstingen van oncontroleerbaar gedrag. In de slechtste zin van het woord worden we psychisch of fysiek ziek.

In de sessies focussen we ons op het  losmaken van die onderbewuste processen en we connecteren dit met ons universeel weten. 

De symbolische (droom) en non lineaire taal van het onderbewuste maakt dat we dit op op een niet conventionele wijze dienen aan te pakken.

Het gaat vooral over conceptueel en systemisch werk, ik werk samen met jullie aan het ‘concept’ leven in het hier en nu.

Dit omvat niet alleen je denken en voelen maar het omvat ook het synchroon connecteren met je omgeving.

En die omgeving mag je zowel klein of groot, dichtbij als ver weg, intiem of platonisch als aards of kosmisch bekijken.


Individueel mentaal emotioneel crisis sessie: Door-zie, ont-masker & verruim je perspectief!


5 individuele sessies dieptewerk: Durf jezelf te ont-moeten in licht en duisternis. Onstpan in vol-waardig-heid.


5 Individuele sessies dieptewerk: Ont-wikkel je patronen en Her-inner je bron energie.


5 Groep sessies blauwdruk werk: Samen onderweg naar je kosmische bron, jouw uniek oer potentieel!