Through the heart / Vanuit het hart.

Gepubliceerd op 17 april 2020 om 22:59

Hello my beloved earthlings, 

This time we are going to try and channel this message in English.

We are going to take the channel's quality and give it a boost.

So, we are going to go international.

Go universal.

She will be laughing at this tomorrow morning when she hears it.

Maybe she will like it, maybe she won't.

We are just having some fun with her.

 

You know, my fellow beloved earthlings,

this is a time for all of you to go through deep emotions, deep feelings.

And on a higher level this has a meaning.

You, my beloved children, you learn through your emotions.

Remember when you were a child?

Remember the lessons that you got as a child?

Which are the first lessons that you remember?

The ones that you felt, or the ones that you understood?

Yes, my children, the ones that you felt.

So, think about it now: what are you feeling now, what are you feeling in the current times?

You feel fear, you feel anxiety, you feel sorrow, you feel love, and sometimes you feel happy and even thankful.

All those emotions are brought to you to remember these times when you go on with your lives after this.

You will remember what you have felt.

You will not remember what they have told you, what the media has told you.

What others have told you.

You will first remember how you felt about it.

How you felt about it, how your body responded, how your vehicle responded.

And then you will remember what was given to you in words.

So, my children, that is why periods of growth come with a mix of emotions.

Transformation comes with a mix of emotions.

Just like grief.

And those emotions do not come in a linear fashion.

You will not, you cannot, and you never will be able to CONTROL your emotions.

An emotion is energy that is moving through your body, it is a physical reaction to a force that comes to you from the outer world.

What you do with the emotion, that is consciousness or unconsciousness.

When you feel the emotion, you experience it and while you experience it you can be conscious of what kind of emotion you are going through.

And that, my beautiful children, that is the important step.

That is the step we want you to take.

Watch and feel what the energy brings to you.

What kind of experience does the energy bring to you?

What physical experience does it bring to you?

Is your body shaking, is your body shivering, is your skin trembling?

Watch, feel, listen, learn.

So, you are conscious of the energy and then you become master of the emotions.

You master them through acknowledging them, feeling them and putting them into place, giving them a meaning.

Emotions come and go; they are like waves.

Some are small, some are more frequent, some are very big and some last a little bit longer than others. 

But still they come and they go.

It is the same with thoughts.

Thoughts are also energy, information, that come and go in your mind.

It is the same, like waves or maybe better, like birds: they come and they fly away and some get stuck.

And they fly around and around and around in that little head of yours.

If you are conscious or you learn to be conscious of your thoughts, they can fly in and they can fly out.

It is just the same with emotions as it is with thoughts when you are unconscious of them.

They come in and you try to hold them.

That is not the way it is supposed to go - if thoughts are energy, then you know energy must go and flow.

It comes and it goes, it comes and it goes. It is like a wave: it rises and it falls.

The same with thoughts, the same with emotions.

You all have a magnificent mind and a magnificent body and both are excellent tools to go through life when they get managed properly.

You manage them through the heart, through the centre.

It all comes together through the heart.

So, you see what a beautiful cross it makes - the mind and the emotions form a beautiful line with the heart in the middle.

That is why your hands can listen through the mind and through the heart.

So, when you do things you love, it flows through the hands.

The mind has no control over it.

When your steer your hands through the mind without things coming from the heart first, you notice you get neck pain.

You get shoulder pain; you are trying to shortcut it.

My dear beloveds, it does not work like that.

When you work with your hands and things flow through the heart, then there is balance, there is centredness, then there is timelessness.

Then there is love, then there is creation.

Be conscious of how you steer your hands: if you do it from the mind that is ok, we all must do jobs we do not like.

But if we put the energy through the heart, it flows through the hands and every task gets a little bit more fun.

Gets a little bit more in flow.

Becomes a little bit more of a dance.

So, we think you can understand this. Everyone has experienced this as a child.

Or as an adult - you know when you are working from the heart.

So, once you've got this, do the same with everything.

Everything you think about before making it real, put it through your heart.

And when it is resonating with your heart, it will become real, it will become manifested.

You see, that is what we call mindfulness, it is just the mind full of the heart.

It is the same with emotions: when an emotion rises up, steer it through the heart.

Put your hand on your heart and ask yourself: do I need this to grow, do I need this to stay with me, do I need this?

You heart will know if it's important or if it's just an emotional wave.

And that, that is what we call intuition - you feel something, and you check it through the heart, you think something, and you check it through the heart.

The heart does not know anything else but love.

The heart does not know anything else than life.

And that is all for now and so it is.

And so it always will be.

We wish you a life full of love.

 

We are the 4s.

 

Thank you.

 

 

Hallo mijn geliefde aardebewoners,

Deze keer gaan we proberen dit bericht te channelen in het Engels.

We gaan de kwaliteiten van het kanaal een flinke boost geven.

Dus we gaan internationaal.

We gaan universeel.

Ze zal lachen als ze dit morgenochtend hoort.

Misschien vindt ze het leuk, misschien ook niet.

We maken gewoon wat plezier met haar.

 

Weet dit, mijn geliefde aardbewoners:

Dit is een tijd voor jullie allemaal om door diepe emoties te gaan, diepe gevoelens.

En op een hoger niveau heeft dit een grote betekenis.

Jullie, mijn geliefde kinderen, jullie leren door je emoties.

Weet je nog toen je een kind was?

Denk aan de lessen die je kreeg als kind.

Welke zijn de eerste die je je herinnert?

Diegene die je voelde of diegene die je begreep?

Ja, mijn kinderen, diegene die je voelde.

Dus, bedenk even: wat voel je nu, wat voel je nu in deze tijd?

Je voelt misschien angst, je voelt verdriet, je voelt liefde, en soms voel je je gelukkig en soms zelfs dankbaar.

Al die emoties worden naar jullie toe gebracht om jullie aan deze tijd te herinneren wanneer jullie hierna verder gaan met jullie leven.

Je zult je herinneren wat je gevoeld hebt.

Jullie zullen niet als eerste herinneren wat ze jullie hebben verteld, wat de media jullie hebben verteld, wat anderen jullie hebben verteld.

Je zult je eerst herinneren hoe je je voelde.

Hoe je lichaam reageerde, hoe je voertuig reageerde.

En dan zullen jullie je herinneren welke woorden erbij gesproken werden.

Dus, mijn kinderen, daarom komen periodes van groei met een hoop emoties.

Transformatie komt met een mix van emoties.

En die emoties komen niet lineair.

Je zult nu niet en je zal nooit in staat zijn om je emoties te controleren.  

Een emotie is energie die door je lichaam beweegt, het is een fysieke reactie op een kracht die naar je toe komt vanuit de buitenwereld.

Wat je doet met die emotie, dat is bewustzijn of onderbewustzijn.

Als je de emotie ervaart en doorvoelt, dan kan je je bewust worden van welke emotie je doormaakt.

En dat, mijn mooie kinderen, dat is de belangrijke stap.

Dat is de stap die jullie dienen te zetten.

Kijk en voel wat de energie je brengt.

Wat voor ervaring brengt die energie?

Welke fysieke ervaring brengt het je?

Trilt je lichaam, beeft je lichaam, tintelt je huid?

Kijk, voel, luister,  leer.

Je bent je eerst bewust van de energie en dan pas word je meester van de emoties.

Je beheerst ze door ze te erkennen, door ze te voelen en ze een plaats te geven,  door ze een betekenis te geven.

Emoties komen en gaan; het is als een golf.

Sommige zijn klein, sommige komen vaker voor, sommige zijn erg heftig en sommige duren iets langer dan andere. Maar toch komen ze en gaan ze.

Het is hetzelfde met gedachten.

Ook gedachten zijn energie, informatie - ze komen in en gaan weg uit je geest.

Gedachten zijn net hetzelfde als emoties: ze zijn zoals golven of misschien beter, ze zijn zoals vogels, ze vliegen binnen en ze vliegen weer weg en sommige komen vast te zitten.

En dan vliegen ze rond en rond en rond in dat kleine hoofdje van je.

Als je je bewust bent of je leert je bewust te zijn van je gedachten, kunnen ze naar binnen vliegen en kunnen ze weer wegvliegen.

Het is gewoon hetzelfde met emoties als met gedachten: als je je er niet van bewust bent, dan vliegen ze binnen en probeer je ze vast te houden.

Dat is niet de manier om hiermee om te gaan: het is energie en energie dient te stromen.

Het komt en het gaat, het komt en het gaat.

Het is als een golf die opkomt en weer gaat liggen.

Hetzelfde met gedachten, hetzelfde met emoties.

Jullie hebben allemaal een prachtige geest, een prachtig lichaam en beide zijn uitstekende instrumenten om mee door het leven te gaan als ze goed worden beheerd.

Je beheert deze via het hart door het centrum van je wezen.

Het komt allemaal samen via het hart.

Zie je wat een mooi kruis ze vormen?

De geest en de emoties vormen een mooie lijn met het hart in het midden.

Dat is de reden waarom je handen zowel naar je verstand als naar je hart kunnen luisteren.

Dus als je dingen doet waar je van houdt, stroomt het door de handen.

Het verstand heeft daar geen controle over.

Wanneer je je handen door je verstand stuurt en niet via het hart, merk je dat je makkelijk nekpijn krijgt.

Je krijgt schouderpijnen; je stuurt je energie als het ware door een binnenweg .

Mijn geliefde mensen, zo werkt het niet.

Wanneer je met je handen werkt en het stroomt door het hart, dan is er evenwicht, dan is er harmonie, dan is er tijdloosheid.

Dan is er liefde, dan is er creatie.

Wees bewust hoe je je handen bestuurt - als je het doet vanuit de geest is dat ok, we moeten allemaal wel eens taken doen die we niet leuk vinden.

Maar als we nu eens die energie via het hart sturen en dan door de handen laten stromen, dan wordt elke taak net dat beetje leuker.

Dan krijgt elke taak een beetje meer flow.

Dan wordt het een beetje meer een dans.

Begrijpen jullie dit?

Iedereen heeft dit als kind of als volwassene wel eens ervaren - hoe alles stroomt vanuit het hart.

Dus, als jullie dit begrijpen, doe dan net hetzelfde met alles wat je doet.

Alles waar je aan denkt voordat je het echt maakt, stuur het door je hart.

En als het met je hart resoneert, zal het echt worden, zal het zich manifesteren.  

Zie je, dat is wat we mindfulness noemen: het is gewoon de geest vol van het hart.

Het is hetzelfde met emoties: wanneer een emotie opkomt, stuur ze door het hart.

Leg je hand op je hart en vraag jezelf af: heb ik dit nodig om te groeien, ben ik hier iets mee, heb ik dit echt nodig?

Je hart zal weten of het belangrijk is of het een tijdelijke emotionele golf is.

En dat is wat we intuïtie noemen: je voelt iets en je controleert de emotie door het hart, je denkt iets en je controleert de gedachte door het hart.

Het hart kent niets anders dan liefde.

Het hart kent niets anders dan leven.

Dat is onze boodschap voor nu en zo is het.

En zo zal het altijd zijn,

Dan wensen wij jullie een leven vol liefde.

 

Wij zijn de 4's.

 

Dank u.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.