Divine timing! When words synchronise in art./ Woord & beeld gesynchroniseerd.

Gepubliceerd op 20 december 2020 om 09:09

(Voor Nederlands scroll naar beneden.)

A poem written in 2015 & art made by an other soul come together in divine timing!

He calls me wolf girl, monster lady, wild woman.

Not so much because of me reacting, because of me co-creating.

As in the one that continues to look with admiration at the deep primal power of the earthly first born, while the masquerades hide behind their blinding values.

He calls me his wonderland girl, because I open doors from where he and other of equal forces confess their tangibility.

Because rabbits can walk alongside wolves as long as they trust, that fear is an obsession of a lesser value.

He says I'm his wolfs view, his vision girl, who puts masquerades in perception in a dimensional direction from the 3rd to at least the 7th  cosmic dimension.

Together in 3rd is socially irresponsible, we are told, so that was reduced to a minimum and we suffered a bit.

Now that the miracle of 5 is appearing , minimum has been reduced to infinity.

The infinite sun is ready to rise.

For this new day that puts our planet in its pure naked authenticity to gather with all wolves, monsters, wild women and rabbit girls.

Are you ready to walk side by side without fear in full confidence?

In full admiration for this "primal" earthly adventure and the power of united visionary hearts?

The infinite eye-am

01/08/2015

Een vertelsel geschreven midden 2015 dat in "Divine Timing" samenkomt met de visuele poëzie van een andere kosmische ziel!

 

Hij noemt me wolf meisje, monstermeisje, wildemans meisje.

Niet zozeer vanwege mijn reageren eerder vanwege mijn relateren.

Zoals in die éne die vol bewondering blijft kijken naar de diepe oerkracht van de aardse eersteling terwijl het maskerade publiek zich verschuilt achter hun verblindend waardesysteem.

Hij noemt me zijn wonderlandmeisje, omdat ik deuren open van waar hij en andere van gelijke krachten hun tastbaarheid bekennen.

Omdat konijnen naast wolven kunnen lopen zolang ze maar vertrouwen, dat angst een obsessie van minderwaarde is.

Hij zegt dat ik zijn wolvenzicht ben, zijn doorkijkmeisje, die maskerades in perceptie zet in dimensionale richting van de 3e tot minimum de 7de hemelrichting.

Samen in de 3e is maatschappelijk onverantwoord, zo is ons verteld, dus dat is tot een minimum herleid en lijden was het een beetje.

Nu het wonder van 5 klaarstaat, is minimum herleid tot oneindig.

De oneindige zon staat klaar om te herrijzen.

Voor de nieuwe dag die onze planeet in haar pure naakte zelf zet met alle wolven, monsters, wildemannen en meisjes.

Klaar om zij aan zij te lopen zonder angst in vol vertrouwen. In volle bewondering voor het “oer”aards avontuur en de kracht van verenigde hartsvizie.

The infinite eye-am

01/08/2015

 

Song Synchronisity: "Royal Blood: Little Monster"  https://www.youtube.com/watch?v=locpjD8xFeE

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.