C.N.S. een manier om  kosmische energie te vertalen.

We zijn al eeuwen gefascineerd door de sterren/kosmos/Universele Cycli.

Vanuit de geschiedenis zien we een gelijklopend patroon tussen planeet cycli en de evolutionaire cyclus van de mensheid op aarde.

Niet alleen maatschappelijk, globaal spelen die processen zich af ook intern en op persoonlijke-relationele schaal spelen er zich gelijkaardige processen af.

Met Pluto die Waterman gaat trotseren het komende decennia mogen we eindelijk terug die kennis globaal gaan inzetten voor het collectief en voor het individu.

Of het nu gaat van het bouwen van tempels, over het uit elkaar halen van de psyché of het strategisch plannen veel is gebaseerd op kosmische oriëntatie.

Babylonië, Egypte, Griekenland, Napoleon, de vrijmetselarij, Kepler,  Goethe, Einstein, C. Jung, R. Steiner,  …, allemaal gebruikten ze het sterren systeem als leidraad.

C-Cosmicly gebruikt in de praktijk heel wat verschillende systemen aanvullend.

* Zo is C.N.S. ontstaan. *

Het Cosmic Navigation System is een handvat om naar je essentie te gaan.

* Je essentie in je lichaam

* je mind-set

* je omgeving

* je zielswezen

Hoe leef jij je meest essentiële zelf. 

Startend uit een gecenterd oriëntatie punt in tijd en ruimte.

Waar, wie en hoe ben IK NU.

Waar draagt C.N.S. aan bij

 • Meer inzicht op je kosmische blauwdruk je IK
 • Meer inzicht in je NU punt
 • Lichaamsdynamische ontwikkeling onder de vorm van systemisch werk
 • Emotionele energie katalyseren.
 • Communiceren met het onderbewuste/ schaduw werk en archetypisch werk
 • Een omgeving ontwikkelen die start vanuit jouw essentie

Wat houdt C.N.S .in

 • Een diversiteit kosmische systemen ( zoals evolutie-, shamanistische- , Galactische- & Structurele astrologie, HD, Synchronisity, …)
 • Basis connectie met onze Aarde/Natuur (ook onze biologie, planten, dieren…)
 • Analytische psychologie (mythologisch en archetypisch werk)
 • Geometrische patronen/ gedragspatronen (ook wereld oriëntatie en maatschappelijke structuren, tools from the ancestors)
 • Intuïtief werk zoals channeling, droomsymboliek, sjamanisme en werken met het “wetend veld” (the unified field)
 • Emotioneel bewustzijn en emotioneel energiewerk. Gedrag en patronen.
 • Meditatie technieken, mind-set werk, onderscheidingsvermogen, logica (Labyrint werk- rode draad)

Van Micro naar Macro en terug.

* Als we onszelf kunnen zien als  antennes op een planeet die elks hun bijdrage leveren aan het aardebewustzijn als voeltentakels van een rups die de desbetreffende informatie opnemen en doorgeven om de levenskwaliteit van die rups te bevorderen.

Kernwerk

*Geen uitgebreide theoretische opleidingen maar pure essentie, puur kernwerk!*

We kunnen leren uit het verleden, we kunnen nieuwe dingen uitvinden, de kunst is om tussen deze overload aan informatie jouw eigenste waarheid te volgen.

In een tijd waar de grens tussen realiteit en fictie bijna onbestaande is, is er een essentieel navigatie systeem nodig dat je brengt tot je eigenste waarheid, die onlosmakelijk verbonden is met “de” universele waarheid/ het wetend veld.

 

*Center to self! Navigate from the heart of your being.*

Cosmic Navigation System * Aanbod *


One on One readings

 C- More

 Cosmo Dynamics

  C-More

Classes

 C-More


Limited Edition:

YOU ARE GODDESS

Asteroïd Goddes Reading

C-More


Systeemtherapie op Universeel niveau.

De visie van C- Cosmicly is niet alleen dit opnieuw op de kaart zetten.

C- Cosmicly wil het Cosmisch Navigatie Systeem vooral levend en bruikbaar maken voor iedereen!

*Als een soort van bouwsteen naar harmonie in jezelf en in je omgeving.*

-> Hands on!

Two feet on the ground, third eye in the sky.

*Feel the Vibe & Make it Real!*

C-